P2080463 (3)
P2090172 (2)

RUDOS ble startet opp i 2011 av Agathe Larsen Gill, bosatt i Bergen.  Hun hadde tidligere, ved flere anledninger besøkt Zimbabwe som hjelpearbeider og observatør gjennom andre organisasjoner, og ble etterhvert godt kjent med forholdene og bistandsbehov i landet.


Som følge av AIDS epidemien er det nå omlag en million foreldreløse barn i Zimbabwe (et land med ca 12 millioner innbyggere).  Det sier seg selv at behovet for hjelp og omsorg for disse barna er enormt. Til tross for at flere andre organisasjoner bidrar med ulike hjelpetiltak er behovet langt fra dekket.