Rudo betyr kjærlighet                              

Rudo betyr kjærlighet på «Shona» som er hovedspråket i Zimbabwe.Rudo var også navnet på en liten jente som bodde i det samme området hvor Rudos Hjem ligger nå.

Begge foreldrene til Rudo døde av AIDS da hun var bare 8 år gammel. Hun hadde heller ingen søsken eller øvrig familie som kunne ta seg av henne, så hun ble overlatt til seg selv.


Alene og uten penger, måtte hun prøve å klare seg så godt hun kunne i en liten stråhytte etter foreldrene. Hun måtte tigge, og var hun heldig fikk hun litt mat fra folk i landsbyen hvis de hadde noe til overs. Men alle var fattige og hadde lite, og ofte hadde familiene mange munner å mette. Vann måtte Rudo hente selv. Den nærmeste brønnen lå et godt stykke unna. I den brennende solsteiken måtte hun gå den lange veien til brønnen og tilbake til hytten med den tunge vannbøtten på hodet. Dette var et slitsomt arbeid for en liten, utmattet jente. For med så lite mat var Rudo nesten alltid sulten og hun ble etterhvert svært underernært.


På landsbygden blir den afrikanske natten helt svart. Svært få har innlagt strøm, og lyktestolper finnes heller ikke. Hvis man ikke har stearinlys eller en lommelykt ser man ingenting. Rudo hadde ingen av delene. Det kan ikke ha vært så enkelt for henne - alene der hun lå på jordgulvet i hytten, omgitt av alle de skumle lydene ute i den bekmørke natten!

Rudo ble svært syk to år etter hun mistet foreldrene sine. Rudo døde bare 10 år gammel.