ARBEIDSPLASSER


Som en positiv ringvirkning skaper også Rudos arbeidsplasser for personer i lokalsamfunnet.

Det er fire ansatte i huset, to «mødre», og to (rullerende) nattevakter. Alle er fra nærområdet.


Det å skapearbeidsplasser er svært verdifullt i et land med en arbeidsledighet på omtrent 90%.


Til bygging av hus, toaletter, hønshus, og diverse annet har vi brukt lokale håndtverkere.

Flere av møblene våre, tekstiler eller div annet har blitt laget av snekkere og skreddere i landsbyen.

FRIVILLIGE OG ANSATTE FRA LOKALSAMFUNNET


Vi har valgt å bruke frivillige og ansatte fra Zimbabwe framfor å sende frivillige fra Norge til å jobbe med barna. 

Vi ønsker at barna skal få en så normal og stabil oppvekst som mulig - dette er vanskelig å oppnå med frivillige som kommer for en kort periode for så å måtte reise når barna har blitt sterkt knyttet til dem.

Ceramic Pottery