RUDOS HJEM

Ceramic Pottery

Vi har 15 barn bosatt i huset. De er  2 - 16 år gamle. I tillegg til å få dekket fysiske behov som mat, klær og nødvendig helsehjelp, bor barna sammen med voksne personer som bryr seg om dem, og tar seg av dem. Etter å ha måtte klare seg på egenhånd, eller gjerne vært alene om ansvaret for yngre søsken, får de nå lov til å være barn igjen.

Alle barna får skolegang, og anledning til å utvikle seg på både et faglig og et personlig plan.