IMG_78 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 

Bli Rudosfadder her!


Som fadder gir du en fast sum hver måned.

Vi har ikke satt en pris på fadderordningen.

Du bestemmer selv hvilket beløp som passer for deg!


Ved å bli fadder, vil du bidra til å opprettholde den daglige driften av

Rudos Hjem. Du vil være med på å gi barna en god og trygg barndom, en oppvekst i et familiemiljø, en utdannelse, og en god start på livet!

Barna får spise seg mette hver dag, og vil få legehjelp om de skulle  bli syke.

De får gå på skole, og en mulighet til å få seg en utdannelse.

Med din hjelp kan disse barna få lov til å være barn, de kan få leke og ha det kjekt uten å måtte bekymre seg for hvordan de skal klare morgendagen.


GI BARN SOM MANGLER ALT

ET TRYGT HJEM OG ET HÅP FOR FRAMTIDEN!!!!


Alt arbeid for organisasjonen i Norge, gjøres på frivillig basis, så alle pengene som kommer inn fra faddere og andre givere, går direkte til prosjektet i Zimbabwe!

Vi ønsker å holde de administrative utgiftene våre så lave som mulig, helst på null:) Derfor ber vi om at de Fadderne som har mulighet til å legge inn det månedlige beløpet som et fast trekk i nettbanken sin. Da unngår vi å bruke penger på å sende ut bankgiro hver måned. For de av dere som ønsker å få tilsendt bankgiro, er selvfølgelig det også mulig.